Jak číst recept

Lékařský předpis

Lékařský poukaz, recept nebo předpis se používají v tomto článku, ale i v celém oboru oční optiky jako synonyma.

1. číslo pojišťovny pacienta.

2. číslo pojištěnce je většinou rodné číslo.

3. hradí zdravotní pojišťovna. Někdy je zaškrtnuto a někdy ne, záleží na uvážení lékaře. Pokud ovšem není zaškrtnutý pouze bod 5, tak máte automaticky nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny.

4. opět je někdy zaškrtnuto a někdy ne. V ČR je zákonem dáno, že v každé oční optice musíte mít možnost pořídit nové brýle přesně podle lékařského předpisu, aniž byste museli něco doplácet.

5. je zaškrtnuto pokud pacient není pojištěn nebo nemá na nové brýle nárok. Nárok máte každé dva roky nebo při změně dioptrií bez ohledu na čas.

6. každý recept musí být orazítkován a podepsán očním lékařem.

7. datum vystavení. Do 3 měsíců od tohoto data musí pacient poukaz uplatnit.

8. vyznačení osy u astigmatické vady oka. V našem případě se pravé oko koriguje pouze sférickou čočkou (pacient je krátkozraký) a astigmatismus je pouze na levém oku a to v ose 170 stupňů. Více o krátkozrakosti a astigmatismu najdete ve článku oční vady.

9. dioptrie do dálky. Do políčka „Sféra dioptrie“ se vpisuje hodnota dioptrií při běžné krátkozrakosti. Cylindr Dpt jsou dioptrie při astigmatické vadě oka a v tom případě musí být uvedena i osa v rozmezí 0 – 180 stupňů. Prisma se používá při poruše binokulárního vidění zvané strabismus neboli šilhání. Jedna prismatická dioptrie posune obraz vzdálený 1 metr o 1 cm. Báze ve stupních pak určuje v jakém úhlu má být prismatická dioptrie aplikována do brýlové čočky.

10. dioptrie do dálky. Hodnoty při dalekozrakosti. Pole mají stejný význam jako u dioptrií do dálky. Pokud pacient potřebuje koerekci do dálky i do blízka může být v těchto polích uvedena pouze tzv. „addice“. Addice je přídavek dioptrií na blízko k dioptriím na dálku. Pokud tedy sečtete dioptrie do dálky a addici, vyjde Vám výsledná korekce pro blízko.

11. pokud je třeba předepsat jiné optické pomůcky jako jsou např. lupy nebo okluzory použije se toto pole. Zde pan doktor vepsal PD pacienta. PD neboli pupilární distance znamená vzdálenost středu očí. Někdy je PD napsáno u razítka nebo za hodnotami dioptrií, protože na ně není speciální okénko.

12. nárok na bifokální skleněné čočky. Tyto dvouohniskové čočky musí schválit revizní lékař pojišťovny pacienta. Předepisuje se nejčastěji dětem při nedostatečné akomodaci oka.

13. bifokální Franklin se používají pouze u malých dětí. Používá se při snížení akomodace oka spojené s některou s poruch binokulárního vidění např. šilhání. Čočka je horizontálně rozdělena. Nahoře jsou dioptrie do dálky a dole jsou dioptrie na blízko.

14. výkony. Pokud by Poukaz na brýle a optické pomůcky byl spojený s nějakým výkonem bylo by to uvedeno zde.

15. obruba. Nárok je jednou za dva roky a u dospělého činí 150 Kč a u dítěte 300 Kč.

16. výměna skel. Pokud je změna dioptrií musí být i výměna skel.

17. tvrzení. Na tvrzení hrazené pojišťovnou mají nárok pouze děti do 15 let.

18. absorpční vrstva. Nárok na zbarvení brýlových čoček hrazené pojišťovnou mají většinou pacienti po operaci šedého zákalu, alergici na sluníčko nebo pacienti trpící světloplachostí.

19. kód pojišťovny. Po uplatnění předpisu sem oční optik dopisuje kódy pojišťoven podle platného sazebníku VZP.

20. pořadové číslo receptu. Při nárokování receptu oční optikou po pojišťovně se musí všechny přijaté recepty popořadě očíslovat.

21. 09 je zdravotnická skupina optiky a optických pomůcek.

22. přiřazení cen k jednotlivým kódům sazebníku VZP.

23. celková hodnota předpisu.

25. diagnóza.